Maryja naszą i Boga Matką

Obecny rok upływa nam pod znakiem wielkich rocznic związanych z Maryją – 100-lecie objawień w Fatimie, 150-lecie objawień w Gietrzwałdzie i 300-lecie koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Z tego właśnie powodu postanowiliśmy na naszych spotkaniach w maju i czerwcu skupić się na postaci Maryi oraz tym co Ona chce nam przekazać poprzez swoje objawienia.

Pierwsze spotkanie z tego cyklu poświęcone było postaciom kilku kobiet ze Starego i Nowego Testamentu, m.in. św. Elżbiecie, Maryi, św. Marii Magdalenie. Na ich przykładzie zastanawialiśmy się nad wzorem kobiety  żyjącej w czasach Jezusa, a także nad obrazem kobiety współczesnej. Próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czego kobiety żyjące we współczesnych czasach mogą uczyć się od kobiet Starego i Nowego Testamentu.

Na kolejnym spotkaniu skupiliśmy się już konkretnie na osobie samej Maryi. Naszym celem było przybliżyć sobie Jej postać poprzez odpowiedzenie na pytania dotyczące roli Matki Bożej w zbawczej misji Jezusa Chrystusa oraz poznanie różnych form pobożności maryjnej. Istotnymi tematami poruszanymi na spotkaniu były m.in. dogmat o Niepokalanym Poczęci Maryi, czyli o tym, że jest Ona wolna od zmazy zarówno pierworodnej jak i uczynkowej oraz kwestia wolnej woli Matki Bożej w momencie powiedzenia Bogu swojego ,,Fiat”.  Jeżeli zaś chodzi o formy pobożności maryjnej, które poznawaliśmy to są nimi m.in. noszenie szkaplerza Matki Bożej z Góry Karmel oraz czczenie Maryi w rożnego rodzaju wizerunkach i obrazach.

Na trzecim spotkaniu z tego cyklu, przybliżyliśmy sobie treść trzech orędzi Maryi skierowanych do człowieka podczas, potwierdzonych przez Kościół i uznanych za autentyczne przez Stolicę Apostolską, objawień maryjnych w Gietrzwałdzie w 1867 r., w Fatimie w 1917 r. oraz w La Salette w 1846 r. Przybliżyliśmy sobie zarówno przebieg objawień, ich treść jak i kontekst historyczno-polityczny, w którym miały miejsce. Zastanowiliśmy się również nad tym, czego Maryja oczekuje od nas w swoich przesłaniach oraz czy Jej orędzia są nadal aktualne. Wypisaliśmy sobie także podobieństwa oraz różnice pomiędzy tymi trzema wydarzeniami historycznymi, czyli objawieniami Maryi. Jednym z podobieństw jest niewątpliwie to, że za każdym razem Maryja prosi wizjonerów o to, aby się modlili za grzeszników, przede wszystkim poprzez odmawianie różańca.

Na następnym spotkaniu zastanawialiśmy się nad postacią Maryi jako matki Jezusa Chrystusa, ale także i naszej matki.

Z kolei na podsumowaniu naszego cyklu spotkań o Maryi i z Maryją mieliśmy zaszczyt gościć wyjątkowe siostry zakonne, które przyjechały do nas z Portugalii. Należą one do zgromadzenia Małych Córek Matki Bożej, żyjące duchowością m.in. świętych pastuszków z Fatimy oraz św. Ojca Pio, a celem działalności ich zakonu jest m.in. głoszenie orędzia Matki Bożej z Fatimy na całym świecie oraz modlitwa i ofiarowanie się za Ojca Świętego. Ku naszej radości do tego zgromadzenia od lutego br. należy również nasza koleżanka z Lublina- Ula Bross. Siostry przyjechały do nas, aby podzielić się z nami swoim świadectwem, radością oraz umiłowaniem i zawierzeniem Najświętszej Panience. Opowiedziały  i przekazały nam również treść oraz znaczenie orędzia Maryi z Fatimy a także wskazały na wszelkie znaki i wydarzenia, które były i są następstwem wydarzeń z 1917 roku, co potwierdza tylko aktualność orędzia fatimskiego. Poniżej dołączam zdjęcie z tego spotkania 🙂

20170601_221013

 

Reklamy

30.03.2017 r. – Sprawiajcie waszym życiem, by świat był lepszy!

Wielkimi krokami zbliżają się diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży 2017. Dlatego też w ubiegły czwartek pochyliliśmy się nad napisanym specjalnie na tę okazję orędziem papieża Franciszka. Owocem naszego spotkania są pomysły na „zejście z kanapy” i „wyjście z salki” – mamy nadzieję, że jako KSM Studencki już niedługo będziemy mogli wprowadzić je w życie (i wtedy oczywiście o tym napiszemy;)). W odpowiedzi na wezwanie Papieża chcemy sprawiać naszym życiem, by świat był lepszy, a wpatrując się w Maryję wierzymy, że z Panem możemy uczynić wielkie rzeczy! 🙂

Pełny tekst orędzia możecie przeczytać tutaj: http://episkopat.pl/oredzie-franciszka-na-sdm-2017-sprawiajcie-waszym-zyciem-by-swiat-byl-lepszy/

CDM_Dzien_mlodziezy_2017.cdr

9.03.2017 – Powołani przez Boga

   Tematem przewodnim czwartkowego spotkania KSM-u Studenckiego były powołania biblijne. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą i przedstawieniem tematu. Następnie wybrano 5 „dowódców drużyn”, którzy mieli koordynować prace w poszczególnych grupach. Każda z grup otrzymała do opracowania zagadnienia dotyczące jednego z pięciu powołanych: Abrahama, Mojżesza, Izajasza, Piotra, Pawła.

    Dowódcy otrzymali po 3 koperty. W pierwszej kopercie były dwa pytania odnośnie procesu powołania i emocji towarzyszących powołanemu. Druga koperta zawierała zaszyfrowane pytanie, natomiast szyfr miał zwrócić uwagę, że nasze powołanie niekiedy trudno jest odczytać. Trzecia koperta zawierała zadanie przygotowania scenki i małą karteczkę, na której można było napisać pytania do ks. Tomka. Każda z grup otrzymała po jednym rekwizycie, który miał pomóc w odtworzeniu scenki.

   Scenki zostały bardzo dobrze przygotowane i jeszcze lepiej odtworzone, przez co wszystkim się podobały i wzbudzały salwy śmiechu. Po zakończeniu swych wizualnych prezentacji, grupy przedstawiały na forum odpowiedzi na pytania. W tej dyskusji bardzo mocno była widoczna osoba księdza, który po prezentacjach grup, wyjaśniał różne niejasności i zwracał uwagę na rzeczy, które zostały nieuwzględnione. Gdy wszystkie grupy zakończyły swoją prezentację ks. Tomek odpowiadał na pytania zapisane na karteczkach.

    Na zakończenie spotkania każdy losował sigla z opisami powołań ze Starego Testamentu, aby mógł w wolnej chwili je przeczytać i zastanowić się nad ukazanym powołaniem. Po wspólnej modlitwie i błogosławieństwie cała nasza wspólnota głośnio odśpiewała hymn KSM-u.

02.03.2017 r. – Daj mi poznać drogi Twoje, Panie…

Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek! (Ps 25, 4)

Tematem przewodnim naszych spotkań w marcu jest POWOŁANIE.

decyzje

Na pierwszym spotkaniu chcieliśmy ustalić, co jest faktem, a co mitem dotyczącym powołania. W tym celu zmierzyliśmy się w grupach z pewnymi opiniami na ten temat. I tak pojawiły się pytania:

Czy Bóg idealnie zaplanował całe moje życie?… Czy istnieją łatwiejsze i trudniejsze powołania?… Czy szczęście mogę odnaleźć jedynie realizując plan Boga dla mnie?… Czy mam rozpoznać wolę Boga, czy swoją?… Czy powołanie można zmarnować?…

Doszliśmy do wniosku, że powołanie jest ogromną łaską, a Boże zamiary względem nas to zawsze propozycja. Powołanie jest pomocą i drogą do osiągnięcia zbawienia, a nasze uczucia, rozum i wola są bardzo istotne w jego odkrywaniu. Bóg nie chce przecież zaprogramowanych niewolników, ale pragnie, abyśmy z Nim współpracowali i byli szczęśliwi! Odpowiada na każdy nasz ruch, na nasze decyzje i wybory – On nigdy nie zostawia nas samych, nawet jeśli to nasze powołanie zmarnujemy.

Następnie na podstawie przygotowanych tekstów dokonaliśmy krótkiej charakterystyki powołania do małżeństwa, kapłaństwa, życia zakonnego oraz życia w pojedynkę, jako czterech dróg do świętości.

Nasze rozważania będziemy kontynuować na kolejnych spotkaniach 🙂

szachy-2*A ciekawy wywiad o powołaniu, w którym zostaje ono porównane do gry z Panem Bogiem
w szachy, możecie przeczytać tutaj: https://dominikanie.pl/2015/02/powolanie-to-jak-gra-z-panem-bogiem-w-szachy/

26.01.2017 r. – Spotkanie z Gośćmi

W ubiegły czwartek odwiedzili nas bracia Kamil i Maks, kapucyni, którzy opowiedzieli o swojej posłudze wśród ludzi bezdomnych i podzielili się świadectwem.

Rozmawialiśmy o przyczynach bezdomności oraz związanych z nią błędnych wyobrażeniach i osądach, które sprawiają, że bezdomni są marginalizowani, traktowani tak, jakby byli „niewidzialni”. Okazuje się, że problem bezdomności jest o wiele bardziej złożony, dlatego konieczna jest mądra pomoc, a także duża wrażliwość, otwartość i rozsądek. Najważniejsza jest umiejętność dostrzeżenia w nich ludzi, wyjście ze swojej bezpiecznej strefy obojętności i komfortu. Zobaczenie na ulicy człowieka w człowieku przywraca mu godność. Chwila rozmowy, okazanie troski, mądre wsparcie (zasada wędki, nie ryby) są dużo ważniejsze niż te parę złotych, które nieraz rzucamy, by uspokoić sumienie.

Bracia opowiadali nam także o organizowanych dwa razy do roku rekolekcjach dla bezdomnych, podczas których dzieje się dużo dobra. Uczestnicy mogą przypomnieć sobie o swojej godności i często po wielu latach pojednać się z Bogiem. Kolejne takie rekolekcje odbędą się na przełomie marca i kwietnia.

Dziękujemy za spotkanie! 🙂

26-stycznia

styczen-26

 

19.01.2017 „Powinno się być dobrym jak chleb” Spotkanie o Św. Bracie Albercie

„Powinno się być dobrym jak chleb; Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.”

wiety-brat-albert

Na ostatnim spotkaniu KSM  poruszyliśmy kwestie związane ze Świętym Bratem Albertem.

Wspólnie przygotowaliśmy jego mapę życia, z uwzględnieniem dat i miejsc, w których bywał, ponadto zastanawialiśmy się także, podążając za myślą Świętego: „Czy sztuce służąc, Bogu też służyć można”? Wczytując się w biografię Brata Alberta, można zauważyć, że oprócz malarstwa ogromną rolę w jego życiu odgrywała pomoc biednym i ubogim. W związku z tym dalszą część spotkania poświęciliśmy tej tematyce. Rozmawialiśmy o samarytańskiej pomocy w odniesieniu nie tylko do słów Ewangelii wg św. Łukasza, ale również w aspekcie współczesnych form służenia innym ludziom, takie jak np.: wolontariaty, organizacje czy konkretne osoby. Uwieńczeniem rozważań okazała się dyskusja dotycząca mądrych rozwiązań, dotyczących wątpliwych bądź trudnych dla nas sytuacji, w których niejednokrotnie zastanawiamy się czy komuś pomóc.

 

5.01.2017 r. – Medytacja Słowa Bożego, czyli… Pan Bóg zaprasza mnie na spotkanie :)

Pierwsze spotkanie w nowym 2017 roku za nami 😉

Zastanawialiśmy się nad tym, czego w tym roku od siebie oczekujemy, ale też czego chce od nas w tym czasie Pan Bóg. Rozważaliśmy fragment Ewangelii z dnia (możecie go znaleźć tutaj ->  https://slowozycialublin.wordpress.com/2017/01/05/ ), a potem w małych grupach dzieliliśmy się naszymi wnioskami i przemyśleniami – po prostu tym, co w czasie medytacji Słowa Bożego mówił do nas Pan Bóg. I za to chwała Panu! Wierzymy, że Bóg ma dla naszego życia plan, więc wchodzimy w nowy rok pełni ufności i nadziei 🙂

pismo-swiete