Formacja

Formacja oparta jest na żywym uczestnictwie w sakramentach Eucharystii oraz pokuty i pojednania, pogłębianym często poprzez kierownictwo duchowe, medytacji Pisma Świętego, adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwie brewiarzowej i różańcowej. Inspiracje czerpiemy z nauczania Jana Pawła II i Franciszka, zwłaszcza z tekstów kierowanych w sposób szczególny do ludzi młodych.

 Formacja w KSM AL to budowanie Cywilizacji Miłości. Jest to przesłanie, które kierował do świata Jan Paweł II, wielokrotnie podkreślając niektóre negatywne aspekty współczesnej cywilizacji i nawołujący do urzeczywistnienia Cywilizacji Miłości. Idea Cywilizacji Miłości, oznacza z jednej strony zobowiązanie się do konsekwentnego praktykowania miłości w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, politycznym, religijnym, gospodarczym, kulturalnym i ekologicznym. Z drugiej strony oznacza gotowości głoszenia idei Cywilizacji Miłości, a także ich systematycznego poznawania i pogłębiania.

 Ważnym impulsem w procesie dojrzewania są z liczne spotkania z autorytetami, ludźmi wielkiego serca, ducha i intelektu, którzy realizują wartości ewangeliczne. Niektórym naszym gościom przyznajemy tytuł „Przewodnika po Życiu”. W ten sposób uhonorowani zostali m.in. Janina Ochojska, siostra Małgorzata Chmielewska, Władysław Bartoszewski, Tadeusz Mazowiecki, Ryszard Kapuściński. Uczymy się wrażliwości na ludzkie problemy, próbujemy kierować się „pilnymi potrzebami prawdziwej miłości”, stąd nasza praca i przyjaźń z ludźmi ubogimi, chorymi, dotkniętymi dramatem powodzi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Reklamy