Działania

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej działa na dwóch płaszczyznach – w środowisku lokalnym (parafia, szkoła) oraz na Lubelszczyźnie (archidiecezja lubelska).

 Młodzi członkowie KSM AL tworzą oddziały parafialne i koła środowiskowe, oprócz cyklicznych spotkań prowadzą często kawiarenki młodzieżowe, świetlice środowiskowe dla dzieci, wydają gazety lokalne, tworzą grupy muzyczne i teatralne, jako wolontariusze pomagają ludziom potrzebującym, opracowują ścieżki turystyczne, zgłębiają tradycję i historię swojego środowiska, kształcą lokalnych przewodników, którzy potrafią opowiadać o ciekawych zakątkach i nieznanych powszechnie wydarzeniach. Ta lista zależy od konkretnego środowiska i od rozmachu wyobraźni KSM-owiczów. Podstawą działalności KSM-owskiej są regularne spotkania członków KSM złożone ze wspólnej modlitwy i wielu godzin rozmów, ale zawsze i tylko o rzeczach ważnych, o miłości, Boga szukaniu, przyjaźni, prawdzie i wolności, o ludziach, którzy są ważni w życiu i o tych, którzy takimi powinni być, o wyborach i o codzienności, której bardzo daleko do zwyczajności i nudy, o poznawaniu siebie, realizowaniu marzeń, o historii Lubelszczyzny i miejscu młodych Polaków w Europie, o możliwościach zwiększenia szans otrzymania pracy i o zadaniach, od których nie możemy uciekać.

 Oddziały i koła pogrupowane są w sześciu regionach, na które podzielono KSM w archidiecezji lubelskiej, co dwa miesiące odbywają się tzw. spotkania regionów dla Kierownictw Oddziałów KSM o charakterze szkoleniowo – informacyjnym.

 KSM AL jest organizatorem obchodów Dnia Papieskiego i koordynatorem zbiórki pieniędzy na ulicach miast Lubelszczyzny z przeznaczeniem na fundusz stypendialny dla ubogich i zdolnych gimnazjalistów.

 Jest również organizatorem cyklicznych wydarzeń kulturalnych: Festiwalu Kultury Młodzieżowej, Festiwalu Twórczości KSM, Widowiska kulturalnego upamiętniające rocznicę śmierci Jana Pawła II.

 Także wyjazdu młodych z tej części Polski na Światowe Spotkania Młodzieży, jak również jest organizatorem wyjazdu na europejskie spotkania w ramach Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię, animowane przez ekumeniczną wspólnotę z Taize.

 Organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży od 1998 r. m.in. w dwóch własnych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych w Częstoborowicach i w Józefowie nad Wisłą. Są to kolonie i obozy skierowane do młodych mieszkańców Lubelszczyzny, a także do zaprzyjaźnionej młodzieży z zagranicy. Ze względu na niskie ceny kolonii z wypoczynku korzystają dzieci, które z powodu trudnej sytuacji materialnej nie mogłyby skorzystać z żadnej innej wyjazdowej formy wypoczynku letniego. W 2005 r. KSM AL otrzymało Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty za wzorową organizację wypoczynku letniego dzieci młodzieży. Obozy nie odbywają się tylko w czasie wakacji i ferii zimowych, ale istnieje również wiele wiosennych i jesiennych propozycji. Tradycją stały się obozy dziennikarskie o profilu radiowo – prasowym, wrześniowe rekolekcje studenckie, majowe „Wiosenne porządki w Wymarzonym Domu Młodych”, a także rekolekcje kandydackie dla przyszłych członków KSM AL oraz warsztaty dla liderów i instruktorów KSM AL.

Ponadto KSM AL współorganizował siedem edycji Forum Młodzieży Lubelszczyzny, Święta Młodych, Ogrody pełne dobra i Międzynarodowe Forum Młodzieży – kilkudniowe spotkania dyskusyjne dla kilkuset młodych ludzi z terenu województwa lubelskiego (całego świata), delegatów szkół, organizacji, ruchów, dekanatów. I prowadził audycję w radio Er „Młodzi o młodych dla młodych”.

 Na szczeblu diecezjalnym Zarząd organizuje cykliczne spotkania tylko dla KSM-owiczów. Są to Bale Karnawałowe, Olimpiady sportowe o puchar Świętego Stanisława Kostki i spotkania sylwestrowe. Oraz charytatywne zbiórki Akcja Supermarket, z przeznaczeniem na fundusz stypendialny i Akcja Palma, z której dochód wspomaga remont Wymarzonego Domu Młodych w Częstoborowicach.

Reklamy