Ewangelia

Mk 6, 30-34

imagesApostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

Nasze spojrzenie

W całym działaniu należy pamiętać również o odpoczynku, o własnych potrzebach. Jezus wysyła uczniów w odosobnienie, by odpoczęli nie tylko pod względem fizycznym. Wysyła uczniów osobno, jakby do swoich „izdebek” [por. Mt 6,6], żeby mogli nabrać sił także duchowych. W pewnej homilii usłyszałam historię pewnego domu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. W programie dla opiekunów przewidziany był czas na modlitwę i Mszę św. Wychowawcy jednak uznali, że te 2-3 godziny mogą spożytkować na rzecz dzieci i zamienili czas modlitwy na czas pracy. Niedługo po tej zamianie pracownicy stali się bardziej zmęczeni i rozdrażnieni. A przecież zabrakło tylko(?) 2-3 godzin modlitwy.

O tym, jak bardzo ludzie duchowni są potrzebni ludziom świadczy podążanie tłumów za Jezusem i uczniami. Obecnie wielu ludzi szuka sensu życia u osób (wydawałoby się) nieżyciowych – np. zakonników czy pustelników. A może właśnie dzięki temu, że są oderwani od świata, mają oni większą zażyłość z Bogiem i Jego mądrość? Czytaj resztę wpisu »

Ewangelia

Mk 6, 7-13

the-12-2Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi.
I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».
I mówił do nich: «Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».
Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Nasze spojrzenie

Jezus w życiu Apostołów bardzo cenił prostotę i skromność. Posyłając ich na misję głoszenia Ewangelii nakazał wziąć tylko to, co niezbędne. Przestrzegał przed braniem zbyt wielu rzeczy.  Ewangeliczne przesłanie Jezusa jest skierowane do każdego człowieka. Do mnie, do ciebie, do naszych bliskich i przyjaciół. Czytaj resztę wpisu »

Ewangelia

Mk 6, 1-6

Jesus-in-synagogue-e1331496076773Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze.
A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?». I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Nasze spojrzenie

W dzisiejszej Ewangelii widzimy jak Jezus przychodzi do swojego rodzinnego miasta. Z innego fragmentu wiemy, że prawdziwą Jego rodziną <<są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je>> (Łk 8,19-21), czyli rodzinnym miastem można nazwać, bez żadnych odniesień geograficznych, Kościół – zgromadzenie ludzi wierzących. My również, podobnie jak Nazarejczycy, znamy Jezusa od najmłodszych lat. Wielokrotnie słyszeliśmy o cudach przez Niego dokonanych, lecz czasami, jeśli chodzi o nas samych, traktujemy Jego cudotwórczą moc nieufnie. Cieszymy się z nawrócenia niewierzących, z ich świadectw, chwalimy wtedy Boga za Jego dobroć, ale czy sami jesteśmy otwarci na cud, czy wierzymy, że może się w nas dokonać, czy jesteśmy świadomi, że ciągle go potrzebujemy? Czytaj resztę wpisu »

Ewangelia

Mk 5, 21-24, 35b-43

ujairaGdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie:«Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim.
Przyszli ludzie do przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?»
Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: «Nie bój się, tylko wierz». I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.
Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: «Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go.
Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań». Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Nasze spojrzenie

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam postać Jaira. Człowieka, który pokładał wielką wiarę i nadzieję
w Jezusie. Jego własna córka umierała. Dla rodzica jest to jedno z najcięższych doświadczeń i zranień życiowych. Jair nie poddaje się rozpaczy i zwątpieniu. Idzie do Jezusa. Ludzie dookoła już zwątpili w sens szukania jakiejkolwiek pomocy dla jego córki. Tymczasem Jezus mówi mu: „Nie bój się, tylko wierz”. Są to słowa skierowane do każdego człowieka przeżywającego ciężką próbę życiową.

Czytaj resztę wpisu »

Ewangelia

Mk 4, 35-41

34590_all_021_02-stormGdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się». Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?» Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»

Nasze spojrzenie

Apostołowie na drugi brzeg przeprawiają się z inicjatywy Jezusa. Tak po ludzku można zaakceptować, a może nawet zaaprobować ich pretensję wypowiedziane do Jezusa, który zdaje się nie przejmować tym całym zamieszaniem i śpi w najlepsze. Wydaję mi się, że jak na wodzie hula taki „gwałtowny wicher” i takie fale co już podtapiają łódź, to trudno jest sobie spać i tego nie zauważyć.

Czytaj resztę wpisu »

Ewangelia

Mk 4, 26-34

ziarnko gorczycyJezus powiedział do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”.

Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarno gorczycy; gdy się je wysiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”.

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
Nasze spojrzenie

Pierwsza przypowieść uświadamia nam, że Królestwo Boże rozwija się niezależnie od Nas – „ziemia sama z siebie wydaje plon”. Chcemy wszystko natychmiast, nie chcemy czekać a jednak Królestwo Niebieskie wymaga od nas cierpliwości. Jezus uczy nas byśmy to my wpisali się w Boży rytm działania, byśmy poddali się Jego woli.

Czytaj resztę wpisu »

Ewangelia

Mk 3, 20-35

familyJezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».
Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy».
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie».
Odpowiedział im:«Któż jest moją matką i którzy są braćmi?» I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».

Nasze spojrzenie

Powyższy fragment pokazuje, że nie każdy był w stanie dostrzec i uszanować to, iż sposób życia Jezusa jest wypełnianiem planu przygotowanego przez Boga. Wola Pana wobec drugiego człowieka może być dla nas często zaskakująca i niezrozumiała. Faryzeusze a nawet uczniowie i najbliżsi twierdzą, że postradał zmysły, jest opętany.

Odczytanie swojego powołania i pójście za nim wymaga rozeznania oraz wiary. Jezus podkreśla jednak, że odkrycie Go i wypełnianie jest decydującym powodem, żeby móc nazywać się Synem lub Córką Ojca. To Ci, którzy pełnią Jego wolę, żyją w łasce Boga, są Mu „bratem, siostrą i matką”.

  1. W jaki sposób staram się odkrywać wolę Boga wobec mnie? Czy modlę się, by ją odkryć i zrozumieć?
  2. Czy dokonując wyborów, zastanawiam się, jak zrobiłby to Jezus?
  3. Czy staram się być w stanie łaski uświęcającej?

 

Rozważania zaczerpnięte ze strony slowozycialublin.wordpress.com

 

Ewangelia

Mt 28, 16-20

Trojca-Swieta-ikona-RublowaJedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy Jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Nasze spojrzenie

 

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam Drugą Osobę Boską – Jezusa, który już po zmartwychwstaniu daje ostatnie polecenie swoim uczniom: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody […]. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.” Mogłoby się wydawać, że polecenie to dotyczy tylko osób konsekrowanych, ale musimy pamiętać o tym, że każdy z nas ma udział w powszechnym kapłaństwie wiernych (Zob. 1P 2,5-9; Ap 5,9). Każdy z nas został powołany do tego, by dawać przykład żywej wiary, która wyraża się w prawdziwie chrześcijańskim życiu, a nie tylko słownych deklaracjach w kościele na Mszy Świętej. Dostaliśmy zadanie trudne, ale nie niewykonalne, ponieważ jak pisze św. s. Faustyna: „każda [dusza] może się stać wielką świętą, bo wielka jest moc łaski Bożej. Od nas zależy tylko nie stawiać oporu działaniu Bożemu” (Dzienniczek 283), a Jezus za jej pośrednictwem mówi: „o, jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy” (Dzienniczek 300) i „jak bardzo kocham dusze, które mi zupełnie zaufały – wszystko im uczynię” (Dzienniczek 294).  On też zapewnia nas dzisiaj: „Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Nie bójmy się więc i starajmy się wypełniać „testament” naszego Pana.

 

  1. Czy moje życie jest dobrym przykładem chrześcijańskiego wypełniania przykazań Bożych?
  2. Czy wierzę, że Jezus jest przy mnie cały czas? Czy czerpię z tego siły do działania na Jego chwałę?

 

Ewangelia

J 20, 19-23

zeslanieWieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

 

Nasze spojrzenie

(…) drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Życie jest pełne lęków i obaw. Może łatwiej byłoby więc pozostać w ukryciu i jakoś je „przeczekać”?

Tylko jak długo można się chować i trwać w lękliwym oczekiwaniu na najgorsze?

Wtedy przychodzi On. Pokój wam! (…) Weźmijcie Ducha Świętego! – te  kilka słów zmienia wszystko. I nie ma już strachu, nieufności, skoncentrowania na sobie. Duch Święty, który jest Ożywicielem i Pocieszycielem, przywraca wiarę w Miłość oraz uzdalnia człowieka do czynienia wielkich rzeczy. Przypomina o misji i powołaniu, jakie ma każdy człowiek, równocześnie napełniając serce takim pokojem, który zaspokaja najgłębsze jego pragnienia.

 

Czy pamiętam o modlitwie do Ducha Świętego?

Ewangelia

Mk 16, 15-20

ascensionJezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

Nasze spojrzenie

Wniebowstąpienie Pana Jezusa wskazuje kierunek naszej nadziei, ale też określa nasz status jako ludzi. Wypełnieniem nadziei jest Bóg, który otwiera nam niebo, daje nam samego Siebie.

Jezus Chrystus jako Człowiek wstąpił do domu Ojca Niebieskiego. To Jego Wniebowstąpienie wzywa do głębszej refleksji nad naszym wstępowaniem do nieba. Dokonuje się ono tyle razy, ile razy zdobywamy się na akt prawdziwej miłości, bo niebo to doskonała miłość. Każdy nasz czyn, słowo, myśl o drugim człowieku, o świecie, o Bogu, jeśli jest aktem miłości, jest krokiem w stronę nieba. Człowiek, którego życie ukierunkowane jest na miłość autentyczną i piękną ma głęboki sens – wtedy odnosimy zwycięstwo.

Czy jestem dla innych niebem ?
Czy w swoim życiu dostrzegam moc Jezusa ?

Prośmy Pana Niebios by zechciał udzielić nam potrzebnych łask, o wylanie darów Ducha Świętego abyśmy tak jak apostołowie z mocą głosili Ewangelię.