XV Niedziela Zwykła – Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

 

Ewangelia

Łk 10, 25-37

   Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego». Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył». Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?» Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie».

Nasze spojrzenie

   „Kto jest moim bliźnim?” – to pytanie jest kluczowe dla dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Trzeba zaznaczyć, że Pan Bóg nie ma względu na osoby. Jezus umarł, by zbawić wszystkich ludzi, a nie tylko jakiś jeden wybrany naród, czy pewne grupy społeczne. Chrystus przeciwstawiając się elitom żydowskich uczonych widzi bliźniego w każdym człowieku bez względu na jego pochodzenie, religię czy pozycję społeczną. Bliźnim jest więc każdy człowiek, niezależnie czy jest naszym przyjacielem czy wrogiem. Drogą do zbawienia jest wypełnianie przykazania miłości Pana Boga i bliźniego. Musimy więc starać się kochać nawet tych, których wcale nie jest tak łatwo pokochać i być dla nich miłosiernymi tak jak był Samarytanin w stosunku do pewnego Żyda, który „schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców”.

 

 

 

Czternasta Niedziela zwykła – Pokój królestwa Bożego

Łk 10, 1-12. 17-20 

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: 

«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. 

Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże».

«Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu». 

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają». 

Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».

aaa

 

Niedziela się już skończyła, ktoś mógłby pomyśleć, że skoro zapomniałam napisać rozważanie na czas, to mogłam sobie dać spokój. Ale nie. To Słowo oddziałuje na nas cały czas. Skoro już przeżyłam niedzielę, uczestniczyłam we mszy św., to wysłuchałam kazania, którym chciałabym się z wami podzielić. Kazanie głosił ojciec Kapucyn. Zwrócił on uwagę m.in. na Słowa: „Pokój temu domowi”. Ewangelizator to osoba, która głosi naukę Jezusa. Jesteśmy wezwani, by być ewangelizatorami wśród naszych znajomych, w naszych rodzinach. Czy jednak możemy głosić Boga, jeśli nie ma w naszych relacjach pokoju, jeśli jesteśmy skłóceni? Takie osoby nie będą chciały słuchać tego, co chcemy powiedzieć o Bogu. Uczniowie Jezusa mieli mieszkać u mieszkańców danej miejscowości, jeść, co podają, jednym słowem – mieli zaprzyjaźnić się, wejść w głębszą relację z tymi ludźmi. Jest to wskazówka dla nas, aby ewangelizować wtedy, gdy jesteśmy blisko danych ludzi, gdy umiemy siąść razem, słuchać siebie, pożartować, przyjąć to, co dają. Prawdopodobnie wtedy ewangelizacja będzie bardziej skuteczna. Czy jest w moim domu pokój?

Trzynasta Niedziela zwykła – Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

Ewangelia
Łk 9, 51-62

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy
i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy.
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?»
Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka.
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć».
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną».
Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca».
Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».
Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się
z moimi w domu».
Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

pług
*obraz: http://betania.pl/home/index/user_wall/9712
Nasze spojrzenie

Dzisiejsza Ewangelia na pierwszy rzut oka może wywołać niezrozumienie i bunt. Jak to? Jezus nie rozumie ludzkich relacji? Żąda, aby oddać Mu wszystko nie licząc się z bliskimi nam osobami?
Często zapominamy, że Boża logika, Boża perspektywa, różni się od naszego ludzkiego, ograniczonego przecież myślenia. Bóg zaprasza do tego, aby postawić Go w naszym życiu na pierwszym miejscu, i oddać Mu nasze relacje, plany i marzenia. On będzie wiedział, co z nimi zrobić. Nie można kroczyć za Jezusem, mając jednocześnie takie przestrzenie, w których „ja wiem najlepiej” i „tu ma być po mojemu”. Przykładanie ręki do pługa to decyzja, w której trzeba wytrwać, po prostu być wiernym.

Proszę więc Pana, aby pomógł mi nie oglądać się wstecz.

09.06.2016 r. – Będziesz miłował bliźniego swego

„Będziesz miłował bliźniego swego” to temat spotkania z 9 czerwca 2016 roku. W pewien sposób nawiązywał on do kwestii, które poruszaliśmy na wcześniejszym spotkaniu.
W ostatni czwartek staraliśmy się zgłębić prawdy o tym kogo, jak i dlaczego mamy miłować oraz co to w ogóle znaczy kochać kogoś i w jaki sposób tą miłość wyrażać.

Poniżej znajdują się zdjęcia ze scenek, które miały przedstawić, na podstawie fragmentu Księgi Rodzaju, to jak wyglądały relacje wśród osób w ogrodzie Eden.

20160609_200315 20160609_200352 DSC_0649 DSC_0667

 

Natomiast na podstawie tego filmu staraliśmy się napisać list, który pomoże odbudować więź między małżonkami.

02.06.2016 r. – Nie bądź letni!

Rok akademicki 2015/2016 zaczynaliśmy tematem o rodzinie i trwającym wtedy synodem, więc pod koniec roku wróciliśmy do tego tematu. Tym razem jednak w trochę innej formie. Zastanawialiśmy się mianowicie nad kwestiami, które nieraz wydają się „oklepane”, ale
w gruncie rzeczy ma z nimi styczność  każdy z nas – czy to w rodzinie, czy wśród znajomych.

Mieszkanie ze sobą przed ślubem, antykoncepcja, in vitro, aborcja. Pracując w małych grupach zastanawialiśmy się nad odpowiedziami, jakich moglibyśmy udzielić osobom (młodszy brat, kuzynka, znajomi, koleżanka ze studiów, i in.), które zwracają się do nas z konkretnymi problemami. Następnie w grupach ekspertów, tj. teologów, psychologów i lekarzy szukaliśmy argumentów za wartościami, które wyznajemy. (Nawiasem mówiąc wywiązała się całkiem ciekawa dyskusja😉 ).

Wszystko po to, żeby jako odpowiedzialny i świadomy chrześcijanin mieć wiedzę i umieć bronić swoich przekonań. A przede wszystkim nie być „letnim” i chodzącym na ustępstwa!

rodzina

*zdjęcie: http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x95527/rodzina-w-polsce/

PS Warto przypomnieć, że owocem synodu o rodzinie jest adhortacja apostolska AMORIS LAETITIA (Radość miłości), którą można przeczytać np. tu: http://papiez.wiara.pl/doc/3076351.AMORIS-LAETITIA

10 Niedziela zwykła – Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Ewangelia

Łk 7, 11-17 Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

miraclenaimsmJezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.
Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz». Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli, i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię, wstań». Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.
A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.

Nasze spojrzenie

 

Postawa Jezusa z Ewangelii przygotowanej na dziesiątą niedziele zwykłą pokazuje, jak bardzo interesuje się On człowiekiem.

Chrystus po pierwsze zauważył wdowę. Jej sytuacja wywołała to, że „Pan użalił się nad nią”. Dla tej kobiety była to ogromna strata, nie dość, że już była w trudnej sytuacji jako wdowa, to jeszcze umiera jej jedyny syn. Dlatego początkowa reakcja Chrystusa była czymś normalnym. Niezwykłe było to co Jezus zrobił dalej. Nie pozostaje On w pozycji biernego obserwatora, który może i współczuje poszkodowanym w danej sytuacji, ale jednak przeżywa to tylko w sobie, nie zwracając uwagi na to co mógłby zrobić, aby pomóc poranionym. Jezus zwraca się do wdowy „Nie płacz”, wydaje się to absurdalne w sytuacji, gdy umiera jej najbliższa osoba. Ale Chrystus wraz z tymi słowami oddala przyczynę płaczu tej kobiety.  Wskrzesza młodzieńca i oddaje go w ręce jego matki. Spójrzmy, że Bóg w analogiczny sposób działa wobec nas, jak działał wobec wdowy z Nain. Często tego nie dostrzegamy.

Przedstawienie „Dwie Dorotki”

W ramach obchodów Dnia Dziecka, 18 maja oraz 1 czerwca członkowie naszego oddziału wystawili  dla dzieci z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie bajkę pt. „Dwie Dorotki”. Opowiada ona historię dwóch dziewczynek,  z których jedna jest dobra a druga zła, natomiast jej akcja rozgrywa się w magicznym i zaczarowanym świecie.

 Nasze przedstawienie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno małych pacjentów jak i personelu szpitala. Dzieci były bardzo zaabsorbowane naszym spektaklem a personel wyraził uszanowanie dla naszego talentu aktorskiego. Natomiast po przedstawieniu był czas na zrobienie sobie pamiątkowego zdjęcia z naszymi aktorami oraz robienie zwierzątek z balonów.

Było to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie naszego oddziału, do którego przygotowywaliśmy się przez kilka tygodni. Ujawniło ono w nas niewątpliwie talenty gry aktorskiej, które  być może w przyszłości zdecydujemy się rozwijać🙂

A tutaj można obejrzeć zdjęcia z naszego przedstawienia.